KAN

   Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,11 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 25 Paź 2021
siła relatywna: 0,00% (44,63)
siła relatywna WIG: 5,90%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności8,42%4,02%5,16%3,49%1,21-13,11%
WIG8,87%4,45%6,61%4,89%0,8311,38%
KAN0,00%-0,48%-6,44%-4,35%-0,11-685,30%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KAN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KAN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KAN) - rozwodnienie kapitału
(KAN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KAN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
1 Lip 20162 zł98.5%
31 Mar 20162.17 zł88.5%
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KAN X1 = -6,85

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KAN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KAN X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KAN X4 = 0,02

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KAN Z'' Score = -41,82

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KAN to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KAN to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AWB30 Mar 2005
7,89%
AWB30 Cze 2005
39,84%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
SWD30 Gru 2005
109,06%
ECD30 Mar 2009
0,00%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
REG30 Gru 2010
-9,27%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
POX30 Gru 2010
96,30%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
REG30 Mar 2011
-48,91%
ABM30 Mar 2013
51,52%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
REG30 Gru 2013
0,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
DSS30 Gru 2013
7,34%
SLV30 Gru 2013
78,00%
DSS30 Mar 2014
-10,26%
DSS30 Cze 2014
-41,90%
REG30 Wrz 2014
300,00%
KRS30 Gru 2016
33,33%
ALM30 Cze 2017
128,13%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
IDM30 Gru 2017
107,55%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
SKT30 Cze 2018
-7,50%
SKT30 Wrz 2018
89,19%
VTL30 Gru 2018
65,08%
SCO30 Gru 2018
75,00%
SCO30 Mar 2019
-28,57%
SCO30 Cze 2019
-20,00%
KAN30 Cze 2019
-48,39%
KAN30 Wrz 2019
-31,25%
SCO30 Wrz 2019
0,00%
URS30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Wrz 2020
0,00%
GCN30 Gru 2020
106,80%
RBW30 Gru 2020
12,96%
URS30 Gru 2020
66,67%
IBS30 Mar 2021
-17,24%
BDZ30 Cze 2021
-2,27%
RBW30 Cze 2021
-21,61%