ITM

   Interma Trade SA (ITM)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,36 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: II kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 17 Paź 2021
siła relatywna: -12,20% (90,89)
siła relatywna WIG: 7,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki2,36%0,36%1,25%1,70%0,97-66,11%
WIG8,85%4,23%6,57%4,67%0,8311,46%
ITM0,00%-31,35%-1000,00%-1000,00%0,00-346,20%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ITM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ITM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ITM) - rozwodnienie kapitału
(ITM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ITM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ITM X1 = -3,46

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ITM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ITM X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ITM X4 = 0,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ITM Z'' Score = -19,85

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ITM to -12,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -56%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ITM to -55,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
TEX30 Cze 2010
40,91%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
DRE30 Wrz 2011
-63,16%
WIS30 Gru 2011
20,00%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
EPD30 Mar 2013
23,08%
DSS30 Cze 2013
-2,17%
O2O30 Cze 2013
0,00%
SET30 Cze 2013
-46,72%
REG30 Wrz 2013
0,00%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
DSS30 Wrz 2013
-19,26%
IDE30 Gru 2013
33,33%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
WES30 Cze 2014
-29,55%
MDI30 Wrz 2014
4566,67%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
ADS30 Gru 2014
0,00%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
DRE30 Cze 2015
495,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
DRE30 Wrz 2015
-49,58%
B3S30 Mar 2016
7,69%
IDE30 Mar 2016
0,00%
IDE30 Cze 2016
0,00%
REG30 Cze 2016
-11,67%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
IDE30 Wrz 2016
0,00%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
SCO30 Gru 2016
-18,30%
SCO30 Mar 2017
-43,20%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
OIL30 Cze 2017
0,00%
SCO30 Cze 2017
-1,41%
KRS30 Cze 2017
-60,00%
MIR30 Wrz 2017
12,23%
IDM30 Wrz 2017
-24,29%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
DRE30 Gru 2017
-6,52%
MIR30 Gru 2017
-30,81%
MIR30 Cze 2018
12,00%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
VTL30 Mar 2019
-7,21%
BMC30 Cze 2019
-4,07%
SET30 Gru 2019
39,85%
KAN30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Mar 2020
0,00%
DRP30 Mar 2020
173,33%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
URS30 Wrz 2020
17,86%
URS30 Mar 2021
-28,18%
SFS30 Mar 2021
-1,96%
BFT30 Mar 2021
23,98%
BFT30 Cze 2021
-23,08%
MAB30 Cze 2021
3,36%
ITM30 Cze 2021
-19,57%
SFS30 Cze 2021
-16,00%