ABE

   AB SA (ABE)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (61,90%)   
(ABE) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:34

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (303,39%)   
(ABE) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:34

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABE X1 = 0,34

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABE X2 = 0,28

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABE X3 = 0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABE X4 = 0,25

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABE Z'' Score = 6,94

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,94
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABE to 8,28%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABE to -3,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015-12-012.03 %0.70 zł17.78%
2014-12-192.33 %0.70 zł22.71%
2013---
2012---
2011-01-131.15 %0.30 zł9.94%
2010---
2009-12-152.05 %0.27 zł24.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PQA30 Mar 2009
64,79%
CNG30 Cze 2009
34,62%
PRM30 Cze 2009
-0,57%
ACE30 Gru 2010
13,90%
PGN30 Gru 2010
3,86%
ACE 30 Cze 2012
1,76%
FCL30 Cze 2012
21,55%
ERG 30 Wrz 2012
-2,56%
AMB 30 Gru 2012
8,16%
KGN30 Mar 2013
-14,25%
MCI30 Mar 2013
12,78%
RPC30 Mar 2013
7,73%
JHM30 Cze 2013
-12,00%
FSG30 Gru 2013
-7,53%
PRI30 Gru 2013
-14,05%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
HTM30 Mar 2014
-9,27%
HTM30 Cze 2014
8,00%
INV30 Cze 2014
-9,31%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
KCH30 Wrz 2014
-15,32%
KPD30 Gru 2014
-1,38%
BAH30 Cze 2015
-3,74%
KCH30 Wrz 2015
-12,70%
LCC30 Wrz 2015
-9,78%
ENG30 Gru 2015
0,78%
RPC30 Gru 2015
4,08%
POZ30 Gru 2015
-21,81%
BAH30 Mar 2016
5,30%
KCH30 Mar 2016
-5,26%
TRK30 Cze 2016
25,17%
RPC30 Cze 2016
-4,24%
NTT30 Wrz 2016
0,71%
ATP30 Wrz 2016
0,71%
RWL30 Gru 2017
0,31%
RWL30 Mar 2018
-10,23%
K2I30 Gru 2018
-13,04%
PGO30 Gru 2018
-26,94%
PGO30 Mar 2019
-5,00%
ABE30 Mar 2019
-12,98%
ABE30 Cze 2019
14,33%
LBW30 Cze 2019
30,77%