ENI

   Energoinstal SA (ENI)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-5,17%)   ROA (-3,01%)   ROCE (-0,67%)   
(ENI) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-09-19 22:50:18


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (13,02%)   
(ENI) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-09-19 22:50:18


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENI X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENI X2 = 0,05

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENI X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENI X4 = 0,28

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENI Z'' Score = 4,54

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,54
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENI to -8,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENI to -26,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017---
2016-08-155.81 %0.50 zł103.08%
2016-08-125.81 %0.50 zł103.08%
2015-05-256.07 %0.65 zł70.06%
2014-05-214.24 %0.60 zł73.49%
2013-05-072.03 %0.30 zł37.68%
2012-09-042.29 %0.25 zł42.05%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EPD30 Wrz 2007
-25,81%
SGN30 Cze 2008
2,70%
BMI30 Gru 2008
-12,50%
BPM30 Gru 2008
-25,09%
COG30 Cze 2009
-1,54%
COG30 Wrz 2009
-32,81%
FAM30 Wrz 2009
-19,14%
PGM30 Gru 2009
3,78%
ADS30 Cze 2010
0,00%
ADS30 Wrz 2010
-35,00%
RES30 Wrz 2010
-18,83%
URS30 Wrz 2010
-2,27%
WFM30 Wrz 2010
-2,27%
WDX30 Mar 2011
39,50%
GKI30 Mar 2012
-4,62%
POM30 Cze 2012
-25,27%
DPL30 Gru 2012
1,30%
ARC30 Wrz 2013
-23,61%
MSZ 30 Wrz 2013
41,43%
RSE30 Gru 2013
-25,25%
ASG30 Gru 2015
7,14%
SGN30 Cze 2016
-25,19%
MSZ30 Mar 2017
-21,49%
KBD30 Mar 2017
-16,88%
MSZ30 Cze 2017
-11,58%
MSZ30 Wrz 2017
-23,81%
RDL30 Wrz 2017
-3,75%
PND30 Gru 2017
-13,26%
BIO30 Gru 2017
22,64%
OTM30 Mar 2018
-32,76%
ENI30 Gru 2018
51,32%
ENI30 Mar 2020
78,00%