BCM

   Betacom SA (BCM)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(BCM) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(BCM) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

    Niestabilność przychodów:
(BCM) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(BCM) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(BCM) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(BCM) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(BCM) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

    Kapitał własny:
(BCM) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(BCM) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-27 17:24:35

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BCM X1 = 0,14

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BCM X2 = 0,22

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BCM X3 = 0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BCM X4 = 0,43

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BCM Z'' Score = 5,57

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,57
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BCM to 5,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -45%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BCM to -44,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-264.66 %0.23 zł-141.65%
2022-10-025.00 %0.36 zł-28.73%
2021---
2020---
2019-09-092.92 %0.30 zł102.54%
2018-09-045.14 %0.75 zł182.53%
2017-08-020.44 %0.05 zł6.83%
2016-09-126.88 %0.80 zł110.23%
2015-09-256.52 %0.75 zł66.16%
2014-07-296.33 %1.00 zł61.72%
2013-10-079.01 %0.70 zł415.88%
2012-10-058.73 %0.60 zł225.28%
2011---
2010---
2009-10-072.45 %0.25 zł25.49%
2008-10-073.51 %0.40 zł47.78%
2007-10-082.62 %0.55 zł136.99%
2006-10-092.20 %0.52 zł24.17%
2005-10-112.05 %0.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TEX30 Wrz 2006
46,34%
MSO30 Cze 2008
-8,51%
OPL30 Wrz 2009
-1,25%
GRL30 Mar 2010
12,39%
MGT30 Wrz 2010
5,19%
EKO30 Cze 2011
-27,19%
ATM30 Mar 2012
-10,18%
ATM30 Cze 2012
14,63%
OTM30 Wrz 2012
10,31%
OTM30 Gru 2012
5,61%
ZRE 30 Wrz 2013
2,50%
YWL30 Cze 2014
15,76%
IND30 Cze 2014
14,97%
HRS30 Cze 2015
1,50%
KMP30 Wrz 2015
-10,01%
PLX30 Wrz 2015
-9,57%
PGS30 Mar 2016
10,00%
ABC30 Wrz 2016
-15,35%
ATC30 Gru 2016
-6,13%
PGS30 Gru 2016
8,91%
PCX30 Mar 2017
3,93%
PLX30 Wrz 2017
3,24%
GTN30 Wrz 2017
-18,82%
PLX30 Gru 2017
-1,79%
PLX30 Mar 2018
-6,39%
IZS30 Mar 2018
-4,65%
PCX30 Mar 2018
0,00%
ERG30 Mar 2018
-1,49%
ABC30 Mar 2018
-17,62%
PCX30 Cze 2018
-3,13%
PCX30 Wrz 2018
-2,58%
IZS30 Gru 2019
-20,15%
BST30 Cze 2021
-1,46%
IIA30 Gru 2021
4,33%
BRS30 Wrz 2023
-2,06%
BCM30 Wrz 2023
-1,25%
BCM30 Gru 2023
27,64%
BRS30 Gru 2023
-3,24%