CZT

   Czerwona Torebka SA (CZT)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (47,90%)   
(CZT) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-06-02 03:33:13

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (79,17%)   
(CZT) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-06-02 03:33:13

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CZT X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CZT X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CZT X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CZT X4 = 0,21

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CZT Z'' Score = 4,3

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,3
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CZT to 10,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -9%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CZT to -8,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Cze 2005
3,91%
RHD30 Wrz 2008
-72,61%
RHD30 Gru 2008
10,58%
08N30 Gru 2008
12,50%
08N30 Mar 2009
-4,44%
RHD30 Cze 2009
-6,76%
BIO30 Cze 2010
0,00%
CPD 30 Cze 2013
-25,25%
SHD30 Cze 2013
23,38%
SHD30 Wrz 2013
18,95%
AAT30 Cze 2014
-20,55%
AAT30 Wrz 2014
-32,05%
SHD30 Mar 2015
3,17%
SHG30 Wrz 2015
-33,33%
PND30 Gru 2015
-2,66%
PND30 Mar 2016
-19,53%
PND30 Cze 2016
-7,96%
PND30 Wrz 2016
-14,45%
CZT30 Gru 2016
8,97%
CZT30 Mar 2017
-11,76%
MCI30 Mar 2017
-0,76%
CZT30 Cze 2017
-18,67%
CZT30 Gru 2017
-4,00%
DRP30 Gru 2017
25,58%
DRP30 Mar 2018
-3,70%
CZT30 Mar 2018
-4,17%
CZT30 Wrz 2018
-34,29%
PND30 Gru 2018
-8,88%
06N30 Mar 2019
0,00%
WIS30 Mar 2019
-97,73%
CZT30 Cze 2019
25,00%
LRQ30 Cze 2019
-42,97%
LRQ30 Wrz 2019
-20,14%
CZT30 Wrz 2019
-7,50%