RFK

   Rafako SA w restrukturyzacji (RFK)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (-3,08%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (-6,20)   
(RFK) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-22 05:49:50

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RFK X1 = -0,82

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RFK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RFK X3 = -0,82

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RFK X4 = 0,18

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RFK Z'' Score = -7,45

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RFK to -1,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RFK to -33,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-165.25 %0.57 zł90.27%
2010-07-282.35 %0.30 zł58.56%
2009-07-091.71 %0.15 zł-80.56%
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-06-252.22 %0.11 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-234.87 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
ACP30 Mar 2005
-7,99%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
PGM30 Cze 2006
7,53%
ATS30 Gru 2006
77,65%
KMP30 Cze 2007
12,95%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
ATS30 Wrz 2008
10,16%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
REG30 Gru 2010
-9,27%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
ABM30 Gru 2012
94,12%
ABM30 Mar 2013
51,52%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
REG30 Gru 2013
0,00%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
DRE30 Cze 2014
2,70%
IDE30 Cze 2014
0,00%
DRE30 Gru 2014
50,00%
B3S30 Gru 2014
20,44%
APL30 Gru 2014
21,74%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
FOT30 Gru 2016
15,91%
IDM30 Gru 2017
107,55%
ONO30 Gru 2017
7,14%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
KBD30 Cze 2018
0,00%
IBS30 Wrz 2018
-24,62%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
NXG30 Gru 2018
33,85%
NXG30 Mar 2019
2,30%
GRI30 Mar 2019
1,89%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
URS30 Gru 2019
0,00%
ASM30 Gru 2020
-37,33%
BAH30 Mar 2021
5,80%
OTS30 Mar 2021
7,10%
YOL30 Cze 2021
5,83%
YOL30 Wrz 2021
90,83%
MIR30 Wrz 2021
-23,70%
IDM30 Gru 2021
11,11%
VTL30 Gru 2021
-2,65%
VTL30 Cze 2022
-28,47%
OPF30 Cze 2022
-44,44%
IDM30 Cze 2022
-4,94%
NXG30 Wrz 2022
6,56%
RFK30 Mar 2023
-14,18%
RFK30 Cze 2023
-6,09%
RFK30 Wrz 2023
0,93%