TRK

   Trakcja PRKiI SA (TRK)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (63,06%)   
(TRK) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-13 06:18:32

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (84,13%)   
(TRK) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-13 06:18:32

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TRK X1 = -0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TRK X2 = 0,16

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TRK X3 = -0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TRK X4 = 0,09

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TRK Z'' Score = 3,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TRK to -10,68%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -56%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TRK to -56,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-09-233.39 %0.10 zł16.04%
2017-07-033.31 %0.50 zł45.62%
2016-06-223.36 %0.34 zł33.76%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009-07-272.70 %0.10 zł28.74%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Cze 2005
15,74%
MSW30 Gru 2005
79,89%
PBF30 Wrz 2008
-7,50%
IND30 Gru 2008
-6,91%
HTM30 Mar 2009
10,75%
IND30 Cze 2009
82,48%
BTM30 Cze 2009
8,24%
PBF30 Wrz 2009
3,03%
PCE30 Gru 2009
42,86%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PCE30 Mar 2010
-31,86%
PQA30 Cze 2010
2,89%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
COG30 Gru 2010
71,43%
MIP30 Mar 2011
-5,06%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
RES30 Gru 2011
1033,72%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
TVN30 Mar 2012
-18,98%
WST30 Mar 2012
-32,80%
WST30 Cze 2012
-8,99%
MSP30 Cze 2012
11,04%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
DEL30 Wrz 2012
-5,68%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
RDN30 Mar 2013
14,58%
PMA30 Cze 2013
16,46%
B3S30 Cze 2013
0,00%
FOT30 Wrz 2013
-30,56%
AUG30 Gru 2013
15,79%
ATC30 Gru 2013
-23,93%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
ATC30 Mar 2014
11,74%
APL30 Mar 2014
-24,00%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
VOX30 Gru 2014
26,09%
BGZ30 Cze 2015
-28,73%
BGZ30 Mar 2016
-6,23%
MOL30 Mar 2016
5,00%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
MOL30 Cze 2016
4,19%
RDL30 Wrz 2016
-10,98%
PEP30 Gru 2016
51,31%
DRP30 Gru 2016
86,36%
PEP30 Mar 2017
-25,02%
PEP30 Wrz 2017
-17,01%
PEP30 Gru 2017
39,09%
HUB30 Gru 2017
4,65%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
TOR30 Gru 2017
-6,33%
TOR30 Mar 2018
-33,78%
TOR30 Cze 2018
0,41%
OPL30 Cze 2018
-4,31%
OPF30 Wrz 2018
-45,65%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
MSW30 Mar 2019
-16,47%
TRK30 Cze 2019
-1,95%