TRK

   Trakcja PRKiI SA (TRK)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (-0,28%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (-7,12)   
(TRK) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-09-18 16:31:21

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TRK X1 = 0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TRK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TRK X3 = -0,19

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TRK X4 = 0,13

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TRK Z'' Score = 2,86

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,86
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TRK to -17,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TRK to -33,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018-09-233.39 %0.10 zł16.04%
2017-07-033.31 %0.50 zł45.62%
2016-06-223.36 %0.34 zł33.76%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009-07-272.70 %0.10 zł28.74%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Cze 2005
22,54%
NFT30 Cze 2005
0,96%
PND30 Wrz 2005
47,72%
WIK30 Gru 2005
517,70%
IRE30 Wrz 2008
-50,34%
PBF30 Gru 2009
14,71%
PCE30 Mar 2010
-31,86%
WST30 Mar 2010
16,61%
WST30 Cze 2010
-20,53%
PFL30 Cze 2010
53,14%
PCE30 Cze 2010
14,05%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
JAG30 Wrz 2010
-36,31%
DUO30 Gru 2010
2,94%
DUO30 Mar 2011
-20,48%
KBM30 Cze 2011
-34,83%
PLJ30 Cze 2011
-22,89%
MSW30 Gru 2011
-3,00%
ADS30 Gru 2011
60,00%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
ABM30 Cze 2012
-85,37%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
MIP30 Wrz 2012
23,91%
PQA30 Wrz 2012
3,03%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
B3S30 Cze 2013
0,00%
AWB30 Cze 2013
-10,00%
AWB30 Wrz 2013
22,22%
MIP30 Wrz 2013
-45,59%
PMA30 Wrz 2013
-4,89%
RFK30 Wrz 2013
28,96%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
APL30 Wrz 2014
-36,11%
ITB30 Wrz 2014
-18,49%
ITB30 Mar 2015
207,29%
FAM30 Mar 2015
42,50%
RWD30 Wrz 2015
-21,25%
RNK30 Mar 2016
112,80%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
ZRE30 Cze 2016
1,41%
ZRE30 Wrz 2016
-12,50%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
HUB30 Gru 2017
4,65%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
ZUK30 Cze 2018
-31,51%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
AWB30 Gru 2018
-1,90%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
ZUE30 Mar 2019
0,00%
AWB30 Mar 2019
-9,71%
LBT30 Mar 2019
-28,18%
LBT30 Cze 2019
-26,58%
ZUE30 Cze 2019
32,05%
MBW30 Cze 2019
15,00%
ZUE30 Wrz 2019
-18,06%
LBT30 Wrz 2019
-8,62%
TRK30 Gru 2019
-29,17%
TRK30 Mar 2020
104,20%