PRM

   Prochem SA (PRM)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-1,29%)   ROA (-0,63%)   ROCE (0,71%)   
(PRM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-05-30 04:17:24


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (33,25%)   
(PRM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-05-30 04:17:24


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PRM X1 = 0,33

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PRM X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PRM X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PRM X4 = 0,57

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PRM Z'' Score = 7,58

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,58
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PRM to -1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PRM to -18,95%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-06-289.20 %1.59 zł109.32%
2015-06-261.63 %0.35 zł43.88%
2014---
2013-06-192.69 %0.78 zł-93.14%
2012---
2011---
2010---
2009-06-170.51 %0.13 zł3.24%
2008-07-021.49 %0.70 zł19.29%
2007-06-150.97 %1.00 zł35.49%
2006-07-073.33 %1.40 zł22.68%
2005-07-201.36 %0.40 złb.d.
2004-07-061.34 %0.15 złb.d.
2003-07-012.34 %0.15 złb.d.
2002---
2001---
2000-05-172.38 %0.15 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PLT30 Mar 2007
19,67%
RDN30 Cze 2008
30,00%
KBD30 Wrz 2008
-51,61%
RES30 Mar 2010
-12,40%
RES30 Gru 2010
4,89%
ORB30 Mar 2011
-9,51%
ORB30 Cze 2011
2,32%
BBD30 Wrz 2012
8,57%
ABA30 Gru 2012
12,77%
PEP30 Mar 2013
-16,06%
PRM 30 Gru 2013
-5,68%
PRM30 Cze 2014
-17,78%
U2K30 Cze 2014
-6,99%
BBD30 Cze 2014
-8,05%
PRM30 Wrz 2014
-19,08%
BPM30 Gru 2014
96,23%
API30 Gru 2014
-13,71%
IMX30 Gru 2014
46,96%
PRF30 Mar 2016
-4,08%
PRF30 Cze 2016
-4,17%
OPG30 Cze 2016
1,45%
STF30 Mar 2017
9,21%
PRM30 Cze 2017
0,62%
MSP30 Cze 2017
-2,44%
DPL30 Cze 2017
11,58%
DPL30 Wrz 2017
-8,49%
CPD30 Wrz 2017
-17,89%
ATP30 Gru 2017
2,63%
DPL30 Wrz 2020
7,14%
PPS30 Cze 2021
-14,48%
PRF30 Wrz 2021
0,00%
SEK30 Mar 2022
-23,89%
SEK30 Wrz 2022
-4,96%
PRM30 Gru 2022
-7,78%