ULG

   Ultimate Games SA (ULG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 14,95 zł

Gałąź gospodarki:
Branża: Gry video
dane finansowe za: II kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 25 Wrz 2023
siła relatywna: 1,42% (33,74)
siła relatywna WIG: -2,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Gry video5,49%2,78%5,67%4,41%0,6324,42%
WIG7,40%3,37%5,67%3,56%0,8812,06%
ULG-21,56%-18,19%19,00%-35,26%0,5256,81%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ULG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ULG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ULG) - rozwodnienie kapitału
(ULG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ULG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ULG X1 = 0,57

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ULG X2 = 0,98

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ULG X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ULG X4 = 10,36

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ULG Z'' Score = 21,92

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ULG to 1,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -16%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ULG to -16,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-173.75 %0.50 zł-29.86%
2022-06-137.14 %1.50 zł128.46%
2021-06-086.19 %2.00 zł32.00%
2020-07-011.21 %0.40 zł49.15%
2019-06-291.68 %0.35 zł89.83%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ONO30 Cze 2005
162,18%
IMP30 Gru 2005
8,22%
IMP30 Cze 2006
31,40%
PEK30 Cze 2006
26,17%
PEK30 Gru 2006
31,38%
PEK30 Gru 2007
-12,90%
PCG30 Gru 2007
-45,45%
DGA30 Cze 2008
16,35%
DGA30 Wrz 2008
-8,65%
EKP30 Mar 2009
100,00%
ONO30 Mar 2009
37,84%
PUN30 Mar 2009
87,50%
ONO30 Cze 2009
218,63%
IDE30 Gru 2009
4,26%
CZP30 Gru 2009
4,26%
TLX30 Mar 2010
-3,61%
CCE30 Mar 2010
145,10%
CPA30 Mar 2010
-16,19%
RLP30 Gru 2010
-12,87%
RLP30 Mar 2011
-10,18%
QNT30 Mar 2012
-1,32%
QNT30 Cze 2012
-16,53%
PRC30 Cze 2012
11,11%
PRC 30 Wrz 2012
20,00%
QNT30 Wrz 2012
-17,09%
PEK30 Wrz 2012
16,03%
CTC30 Gru 2012
-71,05%
QNT30 Gru 2012
-3,66%
CCE30 Mar 2013
-14,29%
QNT30 Cze 2013
16,28%
PJP30 Mar 2016
-1,41%
IDG30 Mar 2019
0,00%
RDN30 Cze 2019
12,00%
SNW30 Cze 2019
-14,93%
PRD30 Gru 2019
-6,02%
PRD30 Mar 2020
47,44%
PRD30 Cze 2020
30,43%
SNW30 Cze 2022
-19,01%
KCH30 Gru 2022
8,89%
DPL30 Mar 2023
-30,68%
ULG30 Mar 2023
-12,96%
ULG30 Cze 2023
12,41%