ELT

   Elektrotim SA (ELT)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (64,26%)   
(ELT) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-18 17:50:41

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (118,60%)   
(ELT) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-18 17:50:41

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELT X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELT X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELT X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELT X4 = 0,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELT Z'' Score = 5,53

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,53
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELT to -11,44%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELT to -34,45%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017-06-122.55 %0.35 zł-628.43%
2016-06-137.66 %1.24 zł61.04%
2015-06-104.69 %0.60 zł443.36%
2014-06-066.76 %0.75 zł92.86%
2013-06-046.30 %0.60 zł88.17%
2012-06-0610.20 %1.00 zł104.36%
2011-06-176.28 %0.70 zł179.66%
2010-06-0910.11 %1.40 zł151.08%
2009-07-075.45 %0.60 zł63.43%
2008-07-076.23 %1.00 zł96.31%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KRS30 Cze 2005
-3,06%
KRS30 Wrz 2005
4,83%
NVT30 Wrz 2005
-6,52%
WST30 Gru 2006
3,45%
WST30 Mar 2007
66,67%
WST30 Gru 2007
-25,04%
ERG30 Mar 2008
-41,57%
KCI30 Cze 2008
-34,40%
BPM30 Cze 2008
-40,78%
BPM30 Wrz 2008
-18,71%
HTM30 Gru 2008
83,55%
KPD30 Mar 2009
9,28%
ALT30 Mar 2009
-10,79%
ALT30 Cze 2009
-6,86%
APL30 Cze 2009
21,52%
ACE30 Cze 2009
81,27%
ASB30 Cze 2009
119,51%
KPD30 Cze 2009
20,11%
HTM30 Cze 2009
100,97%
PCE30 Cze 2009
-4,63%
KPD30 Wrz 2009
0,98%
WIN30 Mar 2010
2,80%
ABA30 Cze 2010
12,03%
ABA30 Wrz 2010
-20,90%
DRE30 Wrz 2010
21,34%
HTM30 Gru 2010
-5,43%
ADS30 Gru 2010
-11,54%
AWB30 Gru 2010
-4,44%
SGN30 Gru 2010
34,00%
EPD30 Gru 2010
5,80%
WDX30 Mar 2011
39,50%
BMI30 Mar 2011
-1,32%
ADS30 Cze 2011
-37,50%
ZRE30 Cze 2011
-51,67%
ZRE30 Wrz 2011
-3,45%
YWL30 Wrz 2011
6,67%
SEK30 Wrz 2011
-26,98%
BMI30 Wrz 2011
-47,84%
SEK30 Gru 2011
14,89%
GKI30 Gru 2011
17,12%
WLB30 Gru 2011
25,00%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
SEK30 Mar 2012
-4,32%
RDN30 Cze 2012
-43,55%
KAN 30 Cze 2012
6,41%
TVN30 Cze 2012
-20,69%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
IDE30 Gru 2012
-43,75%
B3S30 Mar 2013
-46,67%
FOT30 Cze 2013
46,94%
LTS30 Gru 2014
5,99%
RDN30 Mar 2016
19,21%
SWG30 Mar 2016
5,71%
LBT30 Gru 2016
54,17%
OPF30 Cze 2017
-24,67%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
ARC30 Wrz 2017
58,44%
ENI30 Mar 2018
-10,00%
PEP30 Mar 2018
6,21%
U2K30 Cze 2018
-12,59%
OTM30 Wrz 2018
-9,09%
ENI30 Gru 2018
51,32%
ELT30 Cze 2019
-0,76%
ATR30 Cze 2019
2,38%
RFK30 Cze 2019
-52,31%