IPE

   Ipopema Securities SA (IPE)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-0,82%)   ROA (-0,17%)   ROCE (1,45%)   
(IPE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:13:14


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-11,13%)   
(IPE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:13:14


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IPE X1 = -0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IPE X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IPE X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IPE X4 = 0,25

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IPE Z'' Score = 3,87

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,87
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IPE to 6,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IPE to -3,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-06-133.15 %0.04 zł48.72%
2017-07-051.78 %0.03 zł37.98%
2016-07-065.50 %0.11 zł82.74%
2015---
2014-06-205.31 %0.30 zł95.85%
2013---
2012-07-038.13 %0.52 zł59.24%
2011-07-123.77 %0.52 zł83.44%
2010---
2009-09-105.14 %0.34 zł7.77%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PND30 Cze 2005
-2,08%
PMP30 Cze 2009
62,64%
PMP30 Wrz 2009
-18,83%
JAG30 Gru 2010
-36,00%
NCT30 Mar 2011
-12,06%
NCT30 Cze 2011
-43,55%
ABM30 Cze 2012
-85,37%
BNP30 Cze 2012
-9,65%
WES30 Cze 2012
16,30%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
MSW30 Gru 2012
-36,25%
BNP30 Gru 2012
74,80%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
MIP30 Wrz 2013
-45,59%
NDA30 Mar 2014
1,96%
MIR30 Cze 2014
-39,81%
BAK30 Wrz 2014
-0,36%
ITB30 Cze 2015
-19,66%
ALM30 Gru 2016
-47,21%
PXM30 Gru 2016
131,82%
WSE30 Wrz 2017
-32,64%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
ACT30 Cze 2018
19,50%
PBG30 Gru 2018
22,22%
PBG30 Mar 2019
-36,36%
KBD30 Mar 2019
-4,55%
ACT30 Cze 2019
4,62%
IPE30 Cze 2019
8,63%