ALL

   Ailleron SA (ALL)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ALL) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ALL) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

    Niestabilność przychodów:
(ALL) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ALL) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ALL) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ALL) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ALL) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

    Kapitał własny:
(ALL) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ALL) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 16:57:13

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ALL X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ALL X2 = 0,24

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ALL X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ALL X4 = 0,6

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ALL Z'' Score = 6,04

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,04
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ALL to 2,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ALL to -20,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-255.21 %1.00 zł31.64%
2022-07-272.94 %0.32 zł23.10%
2021-07-102.56 %0.32 zł41.92%
2020---
2019---
2018---
2017-08-081.00 %0.20 zł32.42%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KPD30 Gru 2006
82,61%
GRL30 Cze 2008
-36,64%
MSO30 Wrz 2008
12,40%
PKN30 Wrz 2010
21,27%
PKN30 Gru 2010
8,07%
DEL30 Cze 2011
-29,71%
MOL30 Gru 2011
0,04%
FFI 30 Mar 2013
26,32%
FFI30 Wrz 2013
-2,13%
FFI30 Gru 2013
-6,52%
HWE30 Cze 2014
-2,55%
EGS30 Gru 2014
23,54%
EGS30 Mar 2015
-1,23%
GRL30 Mar 2015
18,34%
EGS30 Cze 2015
26,97%
EGS30 Wrz 2015
-30,56%
WDX30 Gru 2015
3,65%
VOX30 Cze 2016
9,46%
EGS30 Mar 2017
1,63%
RWL30 Mar 2017
8,44%
EGS30 Cze 2017
-8,64%
BRS30 Gru 2017
-0,43%
BRS30 Mar 2018
-30,72%
ASG30 Mar 2018
-7,17%
TLX30 Wrz 2018
-28,13%
SWG30 Cze 2019
-8,75%
PCX30 Cze 2019
-3,13%
MOL30 Wrz 2019
3,13%
SWG30 Wrz 2019
12,33%
MOL30 Gru 2019
-34,18%
KGL30 Gru 2019
-5,14%
PCX30 Mar 2020
117,69%
PLX30 Mar 2020
4,85%
MEG30 Mar 2020
-5,88%
PLX30 Cze 2020
-5,78%
KGL30 Cze 2020
11,40%
KGL30 Wrz 2020
11,22%
UNI30 Gru 2020
41,45%
PKN30 Gru 2020
9,79%
OEX30 Mar 2021
15,68%
MAK30 Wrz 2021
-7,82%
PXM30 Gru 2021
15,15%
PXM30 Mar 2022
-23,44%
SWG30 Wrz 2023
18,11%
ALL30 Mar 2024
11,61%