FRO

   Ferro SA (FRO)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (44,10%)   
(FRO) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-23 09:59:38

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (135,74%)   
(FRO) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-23 09:59:38

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki FRO X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki FRO X2 = 0,51

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki FRO X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki FRO X4 = 1,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki FRO Z'' Score = 9,1

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,1
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki FRO to 0,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki FRO to -5,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-09-292.11 %0.40 zł21.24%
2019-07-147.52 %1.12 zł63.09%
2018-09-162.66 %0.35 zł67.20%
2017-06-306.76 %1.20 zł87.64%
2016-07-137.27 %0.75 zł71.44%
2015-06-128.01 %1.00 zł88.51%
2014-06-269.62 %1.00 zł97.15%
2013-06-143.10 %0.24 zł29.21%
2012-06-063.75 %0.30 zł35.08%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Mar 2006
29,22%
MOL30 Mar 2007
29,35%
ACS30 Cze 2011
-14,41%
ETL30 Cze 2011
-18,99%
ETL30 Wrz 2011
1,64%
ETL 30 Gru 2011
22,99%
ETL30 Mar 2012
-11,61%
ETL30 Gru 2012
9,42%
KGH30 Mar 2013
-23,32%
PGD30 Gru 2013
11,46%
PGD30 Mar 2014
8,33%
ODL30 Gru 2015
34,19%
ODL30 Mar 2016
-8,22%
PKN30 Mar 2017
5,97%
ODL30 Cze 2017
-11,41%
PKN30 Wrz 2017
-12,90%
ETL30 Wrz 2017
16,22%
1AT30 Cze 2018
-6,43%
1AT30 Wrz 2018
-12,50%
APE30 Gru 2019
-5,00%
FRO30 Cze 2020
10,85%