AMC

   AMICA Wronki SA (AMC)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (49,74%)   
(AMC) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-09 04:03:33

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (134,32%)   
(AMC) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-09 04:03:33

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AMC X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AMC X2 = 0,5

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AMC X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AMC X4 = 1,33

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AMC Z'' Score = 8,24

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,24
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 44%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AMC to 44,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AMC to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-05-272.92 %4.00 zł27.14%
2018-07-042.68 %3.00 zł15.94%
2017-07-063.05 %5.50 zł38.04%
2016-06-132.07 %4.00 zł32.59%
2015-06-241.86 %3.00 zł29.87%
2014-06-173.27 %3.50 zł30.57%
2013-07-116.18 %4.58 zł74.99%
2012---
2011-06-106.73 %3.00 zł230.60%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MNI30 Wrz 2008
-22,14%
NVT30 Mar 2009
-8,29%
RAF30 Cze 2009
13,02%
IPF30 Wrz 2009
49,30%
IPL30 Gru 2009
40,06%
AMB30 Cze 2010
8,82%
PUE30 Cze 2010
-7,73%
KTY30 Wrz 2010
19,67%
ACS30 Gru 2010
13,64%
PGE30 Mar 2011
8,15%
PGE30 Cze 2011
-23,22%
NVT30 Cze 2011
-21,28%
IPX30 Cze 2011
-35,90%
FCL30 Gru 2012
46,36%
KTY 30 Mar 2013
-2,84%
AMC30 Mar 2013
5,77%
DBC30 Cze 2013
23,38%
AMB30 Wrz 2013
-3,68%
LTX30 Wrz 2013
3,76%
INL30 Wrz 2013
30,62%
SEK30 Wrz 2013
16,27%
CMP30 Gru 2013
-5,34%
ETL30 Mar 2014
-12,07%
DUO30 Wrz 2014
-11,88%
PGN30 Gru 2014
20,50%
WAS30 Mar 2015
22,16%
ATD30 Mar 2015
-8,43%
KER30 Cze 2015
19,26%
KRI30 Cze 2015
-5,63%
INL30 Gru 2015
-2,76%
ATD30 Mar 2016
0,67%
ELB30 Mar 2016
-24,16%
KST30 Cze 2016
2,31%
ELB30 Gru 2016
23,53%
ELB30 Cze 2017
-14,73%
ELB30 Wrz 2017
-24,57%
K2I30 Gru 2017
13,28%
K2I30 Mar 2018
-4,48%
SNK30 Gru 2019
-51,83%
AMC30 Mar 2020
55,44%