RBW

   Rainbow Tours SA (RBW)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-10,67)   c/z a.j.d:(-10,67)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(RBW) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-01-21 08:39:27

    Cena do wartości księgowej:   (3,07)   c/wk a.j.d:(3,07)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(RBW) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-01-21 08:39:27

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,53)   
(RBW) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-01-21 08:39:27

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RBW X1 = 0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RBW X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RBW X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RBW X4 = 0,93

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RBW Z'' Score = 5,27

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,27
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 43%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RBW to 43,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -29%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RBW to -29,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-06-253.29 %1.20 zł48.32%
2017-06-222.39 %1.00 zł52.35%
2016-06-284.15 %1.00 zł42.44%
2015-06-163.19 %0.80 zł36.06%
2014-06-122.13 %0.35 zł38.31%
2013-06-250.67 %0.04 zł19.24%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
PGM30 Cze 2006
7,53%
PND30 Gru 2006
198,77%
CDR30 Mar 2007
49,09%
KMP30 Cze 2007
12,95%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
CDR30 Cze 2008
-22,01%
SFS30 Gru 2009
26,64%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
POX30 Gru 2010
96,30%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
WSE30 Cze 2012
-8,92%
MTL30 Cze 2012
-2,79%
WSE30 Wrz 2012
-4,56%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
TVL30 Wrz 2013
38,00%
SLV30 Gru 2013
78,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
MTL30 Gru 2013
-1,30%
IDE30 Cze 2014
0,00%
ABM30 Gru 2014
28,00%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
PMA30 Mar 2016
10,53%
PMA30 Cze 2016
27,21%
PCG30 Cze 2016
0,00%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
WLB30 Wrz 2016
-18,69%
FOT30 Gru 2016
15,91%
ALM30 Mar 2017
-69,23%
IDM30 Gru 2017
107,55%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
SKT30 Wrz 2018
89,19%
SKT30 Gru 2018
22,86%
SCO30 Gru 2018
75,00%
KBD30 Gru 2018
-6,38%
KBD30 Mar 2019
-4,55%
ITB30 Cze 2019
-6,00%
KAN30 Cze 2019
-48,39%
HUB30 Gru 2019
0,00%
SKT30 Mar 2020
150,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
RBW30 Wrz 2020
74,19%