MAB

   Mabion SA (MAB)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-23,17)   c/z a.j.d:(-23,17)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(MAB) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-19 02:07:55

    Cena do wartości księgowej:   (31,26)   c/wk a.j.d:(31,26)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(MAB) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-19 02:07:55

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (-1000,00)   
(MAB) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-19 02:07:55

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MAB X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MAB X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MAB X3 = -0,24

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MAB X4 = 7,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MAB Z'' Score = 9,77

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,77
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 23%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MAB to 23,38%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MAB to -18,72%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PGM30 Gru 2005
0,00%
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
OPG30 Gru 2008
-25,93%
ECD30 Mar 2009
0,00%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
KBD30 Wrz 2010
-9,80%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
REG30 Mar 2011
-48,91%
EKA30 Cze 2011
-39,89%
DRE30 Mar 2012
47,06%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
ADS30 Cze 2012
20,00%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
DSS30 Gru 2012
9,40%
DRE30 Gru 2012
41,94%
EPD30 Mar 2013
23,08%
PBG30 Mar 2013
51,47%
PBG30 Cze 2013
-55,46%
PBG30 Wrz 2013
-29,25%
REG30 Wrz 2013
0,00%
WES30 Gru 2013
25,00%
ALT30 Gru 2013
-6,98%
WES30 Mar 2014
-20,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
APL30 Mar 2015
-10,71%
CLE30 Mar 2015
4,76%
IDE30 Mar 2015
0,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
CLE30 Cze 2015
-4,55%
APL30 Cze 2015
0,00%
IDE30 Wrz 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
REG30 Mar 2016
-10,45%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
SKT30 Mar 2017
-19,35%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
ITB30 Cze 2017
-7,89%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
MAB30 Mar 2018
21,28%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
ITB30 Mar 2019
8,70%
URS30 Cze 2019
71,95%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%
FFI30 Wrz 2020
-53,64%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
URS30 Wrz 2020
17,86%
URS30 Gru 2020
66,67%
OTS30 Gru 2020
159,94%
MAB30 Gru 2020
329,21%
ITB30 Gru 2020
35,51%
BDZ30 Gru 2020
15,90%