CCC

   CCC SA (CCC)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-15,22)   c/z a.j.d:(-18,15)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(CCC) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 05:24:13

    Cena do wartości księgowej:   (5,69)   c/wk a.j.d:(6,62)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(CCC) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 05:24:13

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,48)   
(CCC) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 05:24:13

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CCC X1 = -0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CCC X2 = 0,01

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CCC X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CCC X4 = 0,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CCC Z'' Score = 3,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,49
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 36%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CCC to 35,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CCC to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-09-150.33 %0.48 zł34.85%
2018-09-171.10 %2.30 zł31.32%
2017-09-050.96 %2.59 zł32.06%
2016-08-291.17 %2.19 zł33.56%
2015-09-211.76 %3.00 zł27.25%
2014-09-231.15 %1.60 zł46.54%
2013-09-231.42 %1.60 zł57.79%
2012-09-242.95 %1.60 zł49.67%
2011-09-063.39 %1.50 zł47.77%
2010-09-101.76 %1.00 zł44.36%
2009-09-232.13 %1.00 zł35.88%
2008---
2007-07-021.28 %1.00 zł72.26%
2006-06-072.37 %1.00 zł88.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Gru 2004
-99,08%
KOF30 Gru 2004
38,59%
YWL30 Mar 2005
-5,28%
PBF30 Mar 2006
-2,53%
KBD30 Wrz 2006
0,87%
GET30 Mar 2010
-5,32%
TRN30 Mar 2010
24,73%
TRN30 Cze 2010
13,85%
GET30 Wrz 2010
-44,55%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
HRP30 Cze 2011
-26,87%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
TVL30 Wrz 2012
-6,06%
PGM30 Gru 2012
-7,69%
PGM30 Mar 2013
-16,67%
ENE30 Mar 2013
4,72%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
IRL30 Wrz 2013
-10,78%
TVL30 Gru 2013
8,21%
TVL30 Mar 2014
-5,13%
EMF30 Cze 2014
-34,02%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
BAL30 Gru 2014
4,93%
PMA30 Cze 2015
-15,48%
IPO30 Mar 2017
-3,87%
DRE30 Mar 2018
-56,98%
DRE30 Cze 2018
-8,11%
TXM30 Cze 2018
-51,16%
DRE30 Wrz 2018
-8,82%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
DRE30 Gru 2018
74,19%
IPO30 Mar 2019
-1,15%
IPO30 Cze 2019
-24,51%
CCC30 Cze 2019
-17,50%
CCC30 Wrz 2019
-21,50%
B2430 Mar 2021
-9,68%
IPO30 Mar 2021
5,60%
MEX30 Wrz 2021
0,87%
BFT30 Gru 2021
-6,35%
IPO30 Cze 2022
25,00%
TRK30 Gru 2022
-0,64%
ENE30 Gru 2022
-12,10%
CCC30 Gru 2022
-17,12%
CCC30 Mar 2023
18,63%
ENE30 Mar 2023
50,72%
TRK30 Mar 2023
-3,85%
CCC30 Cze 2023
-7,43%
XTP30 Cze 2023
15,05%
CCC30 Wrz 2023
56,74%