MWT

   M.W. Trade SA (MWT)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-2,44%)   ROA (-0,71%)   ROCE (0,17%)   
(MWT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-04-09 16:48:46


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (51,74%)   
(MWT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-04-09 16:48:46


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MWT X1 = 0,52

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MWT X2 = 0,74

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MWT X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MWT X4 = 0,35

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MWT Z'' Score = 9,46

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,46
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -26%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MWT to -25,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -38%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MWT to -38,22%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018-06-107.86 %0.46 zł49.64%
2017-04-186.91 %0.75 zł49.64%
2016-06-077.19 %1.15 zł49.70%
2015-04-215.37 %1.02 zł49.83%
2014-05-074.22 %0.83 zł49.54%
2013-04-154.74 %0.53 zł49.29%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ADS30 Cze 2005
4,84%
MZA30 Cze 2006
5,56%
MIR30 Mar 2007
62,28%
CNT30 Cze 2008
10,02%
IQP30 Wrz 2009
-1,11%
MZA30 Mar 2010
102,70%
SNW30 Mar 2010
1450,00%
ZST30 Mar 2010
-1,25%
RLP30 Cze 2010
19,74%
RLP30 Wrz 2010
23,13%
MZA30 Mar 2012
-9,81%
MSP30 Mar 2012
-29,50%
AGT30 Wrz 2012
-6,98%
MZA30 Cze 2013
-4,36%
MSP30 Mar 2014
-17,30%
CRM30 Wrz 2014
-28,50%
RON30 Gru 2014
-8,55%
SNW30 Wrz 2015
-6,17%
SNW30 Mar 2016
-5,19%
ITG30 Mar 2016
-59,48%
CRM30 Cze 2016
6,67%
API30 Cze 2016
-21,54%
SNW30 Cze 2016
-13,70%
SLZ30 Mar 2017
292,97%
CNG30 Mar 2018
-30,50%
SHG30 Cze 2018
47,06%
CNG30 Gru 2018
8,00%
CNG30 Cze 2019
7,25%
SHD30 Cze 2019
-22,08%
MWT30 Gru 2019
-18,67%