LES

   LESS SA (LES)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-1000,00%)   ROA (-134,70%)   ROCE (-157,72%)   
(LES) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:40:38


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-789,31%)   
(LES) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:40:38


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LES X1 = -7,89

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LES X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LES X3 = -1,95

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LES X4 = 13

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LES Z'' Score = -47,98

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LES to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -59%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LES to -58,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-07-121.82 %0.20 zł169.75%
2016-07-133.30 %0.50 zł-11.97%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-06-041.18 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OPG30 Gru 2008
-25,93%
ATS30 Cze 2009
1,07%
TEX30 Cze 2010
40,91%
WIS30 Wrz 2011
55,17%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
O2O30 Wrz 2012
-54,84%
ALT30 Cze 2013
6,36%
ALT 30 Wrz 2013
-26,50%
REG30 Wrz 2013
0,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
MDI30 Wrz 2014
4566,67%
EFH 30 Gru 2014
-35,00%
EFH 30 Mar 2015
-15,38%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
B3S30 Wrz 2015
-45,31%
MDI30 Wrz 2015
-4,41%
OIL30 Gru 2015
130,77%
OIL30 Mar 2016
-20,00%
PCG30 Mar 2016
-12,50%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
OIL30 Cze 2016
-37,50%
ONO30 Mar 2017
-19,35%
MAB30 Mar 2017
-5,21%
MAB30 Cze 2017
16,05%
HYP30 Cze 2017
-79,87%
ONO30 Wrz 2017
-4,55%
MAB30 Wrz 2017
2,55%
CTG30 Cze 2018
-8,33%
SEN30 Cze 2018
7,89%
CTG30 Wrz 2018
-63,64%
DRP30 Cze 2019
-52,00%
DRP30 Wrz 2019
25,00%
MAB30 Mar 2020
67,02%
KAN30 Mar 2020
0,00%
MAB30 Cze 2020
-25,28%
MAN30 Wrz 2020
172,73%
MAN30 Gru 2020
320,83%
WIS30 Gru 2020
6,67%
WIS30 Mar 2021
-12,50%
MAN30 Mar 2021
-29,50%
BRA30 Mar 2021
-37,22%
NXG30 Cze 2021
-61,00%
ADV30 Wrz 2022
-33,04%
ADV30 Gru 2022
12,00%
EUC30 Gru 2022
56,00%
EUC30 Mar 2023
14,53%
MAN30 Mar 2023
-1,27%
ADV30 Mar 2023
-11,90%
ALG30 Mar 2023
-8,16%
GMT30 Mar 2023
-18,48%
ALG30 Cze 2023
34,81%
ADV30 Cze 2023
9,46%
AWM30 Cze 2023
-7,41%
EUC30 Cze 2023
-14,18%
LES30 Cze 2023
-52,54%
LES30 Wrz 2023
-28,57%
EUC30 Wrz 2023
-45,22%
AWM30 Wrz 2023
16,00%
ALG30 Wrz 2023
-13,74%
SEN30 Wrz 2023
-31,18%
SEN30 Gru 2023
21,09%
LES30 Gru 2023
30,00%
LES30 Mar 2024
-3,85%
SEN30 Mar 2024
-3,55%