PGE

   PGE SA (PGE)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(PGE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(PGE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

    Niestabilność przychodów:
(PGE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(PGE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(PGE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(PGE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(PGE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

    Kapitał własny:
(PGE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(PGE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 15:31:28

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGE X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGE X2 = 0,18

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGE X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGE X4 = 0,23

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGE Z'' Score = 3,48

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,48
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGE to 4,88%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGE to -18,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-212.23 %0.25 zł-15.39%
2015-09-225.13 %0.78 zł39.88%
2014-09-025.04 %1.10 zł49.64%
2013-09-025.06 %0.86 zł49.74%
2012-08-179.20 %1.83 zł68.81%
2011-09-123.17 %0.65 zł33.73%
2010-09-173.23 %0.76 zł30.32%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BTM30 Wrz 2009
-18,48%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PCE30 Gru 2009
42,86%
BPH30 Cze 2010
7,16%
WST30 Mar 2012
-32,80%
06N 30 Cze 2012
-3,45%
FAM30 Mar 2014
-6,90%
RFK30 Cze 2014
17,87%
SEN30 Gru 2014
-23,77%
MOL30 Mar 2016
5,00%
MOL30 Cze 2016
4,19%
MOL30 Wrz 2016
24,10%
BOS30 Wrz 2016
11,38%
IIA30 Gru 2016
-3,72%
LBT30 Gru 2017
-28,26%
LBT30 Mar 2018
-12,88%
LBT30 Cze 2018
10,43%
OPF30 Gru 2018
120,00%
ZEP30 Gru 2018
10,67%
ZEP30 Mar 2019
-13,73%
OPF30 Wrz 2019
-7,84%
ELB30 Mar 2020
100,76%
ENG30 Cze 2020
2,35%
ENG30 Wrz 2020
-5,31%
AGO30 Wrz 2020
10,68%
ENG30 Gru 2020
-0,89%
PKP30 Gru 2020
30,50%
PKP30 Mar 2021
26,40%
TPE30 Mar 2021
35,50%
TPE30 Cze 2021
-1,97%
HLD30 Wrz 2021
0,00%
HLD30 Gru 2021
0,00%
HLD30 Mar 2022
0,00%
HLD30 Cze 2022
0,00%
EEX30 Wrz 2022
-24,62%
PCE30 Wrz 2023
-2,79%
PGE30 Mar 2024
-0,28%
RAF30 Mar 2024
-7,50%
IDM30 Mar 2024
-7,94%