ENP

   ENERGOAPARATURA SA (ENP)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ENP) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ENP) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

    Niestabilność przychodów:
(ENP) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ENP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ENP) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ENP) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ENP) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

    Kapitał własny:
(ENP) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ENP) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-15 13:27:11

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENP X1 = 0,48

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENP X2 = 0,45

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENP X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENP X4 = 3,37

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENP Z'' Score = 11,95

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENP to -6,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENP to -11,67%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-09-102.63 %0.03 zł41.69%
2018---
2017---
2016---
2015-08-065.15 %0.05 zł58.42%
2014-07-024.76 %0.05 zł48.46%
2013-07-034.42 %0.05 zł48.86%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPL30 Mar 2006
-11,76%
IPL30 Cze 2006
19,33%
TLX30 Cze 2008
-23,53%
LEN30 Wrz 2008
-63,53%
LTX30 Wrz 2008
-37,41%
RON30 Mar 2011
1,42%
ASE30 Mar 2011
-6,10%
ELZ30 Cze 2011
-22,86%
PLA30 Mar 2013
13,18%
ELT30 Cze 2013
10,83%
RLP30 Wrz 2013
7,29%
HDR30 Mar 2014
-4,73%
HDR30 Cze 2014
12,19%
RLP30 Cze 2014
-9,66%
ZAP30 Cze 2014
-4,12%
ZAP30 Wrz 2014
-1,37%
RLP30 Wrz 2014
-7,08%
RLP30 Mar 2015
-8,76%
HDR30 Mar 2015
-1,92%
ENP30 Mar 2015
-6,00%
ENP30 Cze 2015
-5,32%
RLP30 Cze 2015
7,40%
FMF30 Cze 2015
-6,16%
ENP30 Wrz 2015
-3,37%
ASE30 Wrz 2015
-1,90%
HDR30 Wrz 2015
6,39%
HDR30 Gru 2015
-3,07%
HDR30 Mar 2016
-2,20%
BWO30 Mar 2016
7,24%
ENP30 Cze 2016
1,02%
HDR30 Cze 2016
11,83%
HDR30 Wrz 2016
-1,76%
HDR30 Gru 2016
-2,05%
HDR30 Mar 2017
3,66%
ZAP30 Mar 2017
-10,87%
MAK30 Mar 2017
-3,17%
ZAP30 Cze 2017
14,02%
HDR30 Cze 2017
-1,89%
ZAP30 Gru 2017
-14,06%
HDR30 Mar 2018
8,65%
ASE30 Mar 2018
-19,23%
HDR30 Cze 2018
-19,03%
HDR30 Mar 2019
9,55%
ENP30 Cze 2019
-5,17%