IPO

   Intersport Polska SA (IPO)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (5,83%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,98)   
(IPO) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:59:19

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IPO X1 = -0,55

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IPO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IPO X3 = -0,16

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IPO X4 = 0,28

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IPO Z'' Score = -1,16

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IPO to 17,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IPO to -18,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRC30 Gru 2004
-92,94%
STX30 Mar 2005
-11,88%
STX30 Cze 2005
-6,18%
ZWC30 Cze 2005
2,69%
WIK30 Mar 2006
39,11%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
ERG30 Cze 2007
-42,26%
CDR30 Wrz 2007
-16,90%
TVL30 Gru 2008
-39,84%
GET30 Mar 2009
17,98%
GET30 Cze 2009
4,00%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
GET30 Wrz 2009
-44,32%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
GET30 Gru 2009
23,68%
TVL30 Gru 2009
9,12%
ECD30 Mar 2010
-11,76%
TVL30 Mar 2011
-25,23%
EPD30 Wrz 2012
18,18%
MTL30 Wrz 2012
-33,33%
IRL30 Mar 2013
-4,44%
MTL30 Cze 2013
-13,45%
ABM30 Cze 2013
-14,00%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
KOF30 Cze 2014
12,21%
B3S30 Gru 2014
20,44%
APL30 Gru 2015
-4,35%
PMA30 Gru 2015
-2,21%
APL30 Mar 2016
0,00%
APL30 Cze 2016
0,00%
CLE30 Cze 2016
159,26%
CLE30 Wrz 2016
-15,71%
CLE30 Gru 2016
-5,08%
MBW30 Cze 2018
-42,82%
B2430 Gru 2018
2,82%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
AWB30 Cze 2019
-35,48%
TXM30 Wrz 2019
-37,50%
BAH30 Cze 2020
-43,00%
RDN30 Cze 2020
-44,74%
PHR30 Gru 2020
31,40%
TXM30 Cze 2021
0,00%
PHR30 Wrz 2021
-18,76%
CCC30 Wrz 2021
-15,42%
RDN30 Cze 2022
-17,39%
VTL30 Wrz 2022
-13,27%
XTP30 Gru 2022
24,46%
BAH30 Mar 2023
3,85%
RFK30 Cze 2023
-6,09%
SEN30 Cze 2023
-12,47%
IPO30 Cze 2023
36,36%