TPE

   Tauron Polska Energia SA (TPE)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(TPE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(TPE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

    Niestabilność przychodów:
(TPE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(TPE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(TPE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(TPE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(TPE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

    Kapitał własny:
(TPE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(TPE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:23:25

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TPE X1 = -0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TPE X2 = 0,08

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TPE X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TPE X4 = 0,3

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TPE Z'' Score = 2,55

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,55
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TPE to -11,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TPE to -21,22%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-07-203.62 %0.15 zł22.17%
2014-08-113.83 %0.19 zł24.73%
2013-05-284.73 %0.20 zł22.74%
2012-06-276.44 %0.31 zł43.84%
2011-06-272.22 %0.15 zł26.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IRE30 Wrz 2008
-50,34%
ATL30 Gru 2010
1,49%
DSS30 Gru 2010
52,44%
ATL30 Cze 2011
-43,81%
06N30 Wrz 2011
55,00%
DSS 30 Cze 2012
-11,64%
OPG30 Cze 2013
0,20%
CLE30 Mar 2014
-22,70%
HYP30 Gru 2014
72,34%
MBR30 Cze 2015
1,76%
PGV30 Mar 2016
-6,56%
GNB30 Cze 2016
4,55%
GNB30 Wrz 2016
186,96%
BOS30 Gru 2016
12,65%
GNB30 Mar 2017
-28,43%
PTH30 Mar 2017
-4,29%
SWD30 Mar 2017
-22,46%
OPL30 Mar 2017
8,23%
OPL30 Cze 2017
3,12%
IDM30 Cze 2017
18,64%
SWD30 Cze 2017
-14,02%
ZRE30 Cze 2017
-12,50%
KRS30 Wrz 2017
-50,00%
GNB30 Wrz 2017
11,72%
GNB30 Gru 2017
-16,67%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
PGV30 Mar 2018
-13,79%
GNB30 Wrz 2018
-35,09%
LBT30 Gru 2018
-8,33%
ZEP30 Cze 2020
4,22%
ZEP30 Wrz 2020
-6,88%
ALR30 Wrz 2020
38,75%
ALR30 Gru 2020
43,41%
ZEP30 Gru 2020
14,67%
ALR30 Mar 2021
56,14%
AGO30 Mar 2021
80,51%
AGO30 Cze 2021
-23,01%
HLD30 Cze 2021
0,00%