CNG

   Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (32,34%)   
(CNG) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-03-29 08:39:25

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (136,16%)   
(CNG) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-03-29 08:39:25

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CNG X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CNG X2 = 0,14

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CNG X3 = -0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CNG X4 = 0,49

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CNG Z'' Score = 4,89

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,89
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CNG to -2,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CNG to -21,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018-08-214.81 %0.05 zł-42.65%
2017-05-294.59 %0.10 zł-52.39%
2016-08-106.71 %0.10 zł1332.19%
2015-08-267.58 %0.10 zł209.16%
2014-09-256.56 %0.08 zł-273.89%
2013---
2012-04-303.10 %0.07 zł44.49%
2011---
2010---
2009---
2008-06-112.50 %0.10 zł38.09%
2007---
2006-07-261.20 %0.06 zł46.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MZA30 Wrz 2005
25,16%
NET30 Wrz 2008
-13,28%
IQP30 Wrz 2009
-1,11%
KCI30 Mar 2010
-13,95%
ZST30 Mar 2010
-1,25%
AAT30 Wrz 2010
-28,44%
ZST30 Cze 2011
-40,27%
VTG30 Gru 2012
21,37%
VTG30 Mar 2013
33,96%
ATR30 Mar 2013
-2,34%
ATR 30 Cze 2013
49,04%
ATG30 Cze 2013
60,69%
VTG 30 Wrz 2013
27,80%
SHD30 Cze 2014
-4,38%
RON30 Gru 2014
-8,55%
RON30 Cze 2015
-7,30%
BBD30 Cze 2015
-2,13%
RON30 Wrz 2015
4,72%
SNW30 Gru 2015
1,32%
ITG30 Mar 2016
-59,48%
SNW30 Cze 2016
-13,70%
SLZ30 Cze 2016
15,44%
SNW30 Wrz 2016
-1,59%
DGA30 Mar 2017
36,11%
EDI30 Cze 2017
-8,81%
I2D30 Cze 2017
-6,01%
I2D30 Wrz 2017
-16,97%
AGO30 Mar 2018
-8,62%
CNG30 Cze 2018
-21,43%
SHG30 Cze 2018
47,06%
CNG30 Wrz 2018
-35,06%
CNG30 Gru 2018
8,00%
CNG30 Mar 2019
27,78%
DGA30 Mar 2019
-16,06%
CNG30 Cze 2019
7,25%
TOW30 Cze 2019
22,27%
SHD30 Cze 2019
-22,08%
CNG30 Wrz 2019
1,35%