JWC

   J.W. Construction Holding SA (JWC)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (365,05)   c/z a.j.d:(365,05)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(JWC) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-07 22:01:28

    Cena do wartości księgowej:   (0,42)   c/wk a.j.d:(0,42)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(JWC) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-07 22:01:28

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,92)   
(JWC) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-07 22:01:28

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki JWC X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki JWC X2 = 0,28

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki JWC X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki JWC X4 = 0,27

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki JWC Z'' Score = 5,62

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,62
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki JWC to 6,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki JWC to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
COG30 Mar 2005
11,02%
NVT30 Mar 2005
6,12%
NVT30 Wrz 2005
-6,52%
COG30 Wrz 2005
-4,66%
WST30 Gru 2006
3,45%
WST30 Mar 2007
66,67%
WST30 Gru 2007
-25,04%
HTM30 Cze 2008
14,55%
KCI30 Cze 2008
-34,40%
HTM30 Wrz 2008
-59,79%
HTM30 Gru 2008
83,55%
ALT30 Mar 2009
-10,79%
KPD30 Mar 2009
9,28%
KPD30 Cze 2009
20,11%
ACE30 Cze 2009
81,27%
ALT30 Cze 2009
-6,86%
ASB30 Cze 2009
119,51%
AWB30 Gru 2010
-4,44%
BMI30 Gru 2010
-12,87%
HTM30 Gru 2010
-5,43%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
WDX30 Mar 2011
39,50%
BMI30 Mar 2011
-1,32%
BMI30 Wrz 2011
-47,84%
ZRE30 Wrz 2011
-3,45%
YWL30 Wrz 2011
6,67%
ZRE30 Gru 2011
21,43%
SEK30 Gru 2011
14,89%
SEK30 Mar 2012
-4,32%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
ZRE 30 Cze 2012
13,04%
RDN30 Cze 2012
-43,55%
TVN30 Cze 2012
-20,69%
KAN 30 Cze 2012
6,41%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
FOT30 Cze 2013
46,94%
TAR30 Wrz 2013
7,57%
LTS30 Gru 2014
5,99%
LTS30 Wrz 2015
-1,60%
RDN30 Mar 2016
19,21%
SWG30 Mar 2016
5,71%
LBT30 Gru 2016
54,17%
OPF30 Cze 2017
-24,67%
OPF30 Wrz 2017
-21,05%
PEP30 Mar 2018
6,21%
U2K30 Cze 2018
-12,59%
OTM30 Wrz 2018
-9,09%
GLC30 Gru 2018
89,47%
ERB30 Gru 2018
45,35%
ERB30 Mar 2019
-14,91%
GLC30 Mar 2019
-6,67%
ELT30 Cze 2019
-0,76%
K2I30 Gru 2019
-23,33%
ATR30 Mar 2020
38,00%
ARR30 Wrz 2020
-18,91%
JWC30 Wrz 2020
0,68%