GNB

   Getin Noble Bank SA (GNB)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-0,25)   c/z a.j.d:(-0,25)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(GNB) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-20 20:07:16

    Cena do wartości księgowej:   (0,08)   c/wk a.j.d:(0,08)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(GNB) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-20 20:07:16

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,08)   
(GNB) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-20 20:07:16

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GNB X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GNB X2 = 0,02

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GNB X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GNB X4 = 0

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GNB Z'' Score = 3,21

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,21
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -23%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GNB to -22,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -51%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GNB to -51,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009-04-076.50 %0.21 zł28.99%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OIL30 Gru 2008
23,33%
OIL30 Mar 2009
-2,70%
IRE30 Cze 2009
192,82%
CFI30 Cze 2012
-16,67%
CFI30 Wrz 2012
46,67%
KBM30 Gru 2012
-41,25%
MDI30 Mar 2013
-33,33%
WES30 Mar 2013
-15,94%
EMK30 Mar 2013
-75,00%
ATL30 Cze 2013
-5,93%
KBM30 Cze 2013
-9,50%
GNT30 Cze 2013
-36,21%
OPG30 Wrz 2013
-33,47%
MDI30 Wrz 2013
-71,43%
ATL30 Wrz 2013
-1,57%
KSG30 Cze 2014
-71,52%
ATL30 Wrz 2014
-16,67%
CLE30 Wrz 2014
-31,91%
ATL30 Mar 2015
13,27%
JSW30 Gru 2015
17,07%
JSW30 Mar 2016
35,46%
JSW30 Cze 2016
210,53%
CTG30 Wrz 2017
-67,48%
GRI30 Cze 2018
-4,92%
IPE30 Wrz 2018
-4,00%
BMC30 Wrz 2018
-40,00%
GNB30 Mar 2019
-24,32%
GNB30 Cze 2019
-41,07%
GNB30 Wrz 2019
-9,09%
GNB30 Gru 2019
-20,00%
BDZ30 Gru 2019
-31,94%
BDZ30 Mar 2020
33,67%
GNB30 Mar 2020
0,00%
GNB30 Cze 2020
-20,83%