GCN

   Groclin SA (GCN)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-0,42)   c/z a.j.d:(-0,42)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(GCN) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-22 02:14:16

    Cena do wartości księgowej:   (0,86)   c/wk a.j.d:(0,86)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(GCN) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-22 02:14:16

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (-0,16)   
(GCN) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-22 02:14:16

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GCN X1 = -0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GCN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GCN X3 = -0,18

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GCN X4 = 0,47

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GCN Z'' Score = 2,47

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,47
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -30%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GCN to -29,51%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -57%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GCN to -57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017-07-121.82 %0.20 zł169.75%
2016-07-133.30 %0.50 zł-11.97%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-06-041.18 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATL30 Gru 2008
14,89%
ATL30 Mar 2009
11,11%
OPG30 Mar 2009
42,97%
ATL30 Cze 2010
-8,37%
OIL30 Cze 2010
13,11%
OIL30 Wrz 2010
-48,48%
OIL30 Gru 2010
26,93%
PLJ30 Gru 2010
-16,33%
PLJ30 Mar 2011
-32,52%
OIL30 Mar 2011
3,62%
BNP30 Cze 2011
-32,39%
BNP30 Wrz 2011
17,32%
ATL30 Wrz 2011
-9,52%
OIL30 Wrz 2011
-26,25%
MDI30 Wrz 2011
-2,50%
MDI30 Mar 2012
-47,46%
IDM 30 Cze 2012
-86,67%
IDM30 Wrz 2012
-12,50%
IDM30 Gru 2012
-38,10%
EFH30 Gru 2012
144,44%
GTC 30 Gru 2012
-22,73%
GTC 30 Mar 2013
7,19%
EFH30 Mar 2013
72,73%
ALT30 Mar 2013
-24,66%
OIL 30 Cze 2013
-66,04%
EFH30 Cze 2013
14,47%
IDM30 Cze 2013
-42,86%
REG30 Cze 2013
0,00%
EFH30 Wrz 2013
-18,39%
OIL30 Wrz 2013
-11,11%
GTC30 Wrz 2013
2,07%
GTC30 Mar 2014
9,86%
GTC30 Cze 2014
-26,54%
IDM30 Cze 2014
0,00%
MDS30 Cze 2014
9,43%
GTC30 Wrz 2014
-5,93%
GTC30 Mar 2015
23,11%
WIK30 Mar 2015
-8,65%
PBO30 Cze 2015
-11,76%
GTC30 Cze 2015
4,15%
GTC30 Wrz 2015
14,04%
IDG30 Cze 2016
443,33%
RBC30 Cze 2016
25,45%
IDG30 Wrz 2016
-58,28%
IIA30 Wrz 2016
-12,57%
ITB30 Gru 2016
67,27%
CTC30 Mar 2017
-9,26%
IQP30 Gru 2017
204,35%
PBF30 Gru 2017
16,36%
RBC30 Mar 2018
-18,40%
VTL30 Mar 2018
-26,53%
IQP30 Mar 2018
2,86%
DRP30 Gru 2018
4,26%
DRP30 Mar 2019
-48,98%
INV30 Mar 2020
-11,43%
GCN30 Mar 2020
75,31%
GCN30 Cze 2020
-23,94%
BRA30 Cze 2020
-4,62%