VTL

   Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji (VTL)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-9,60%)   ROCE (-5,58%)   
(VTL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-12 14:19:14


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (8,03%)   
(VTL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-12 14:19:14


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki VTL X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki VTL X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki VTL X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki VTL X4 = 0,67

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki VTL Z'' Score = 4,27

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,27
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 43%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki VTL to 42,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -3%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki VTL to -3,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-07-274.30 %0.40 zł39.95%
2015-07-282.28 %0.30 zł34.71%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Cze 2006
7,53%
PRC30 Cze 2006
9,76%
MDS30 Mar 2008
-55,03%
ECD30 Cze 2009
1,54%
NWR30 Mar 2010
11,18%
BTM30 Cze 2010
-20,00%
BTM30 Wrz 2010
0,86%
BTM30 Gru 2010
11,97%
API30 Gru 2010
-13,52%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
BMI30 Wrz 2012
0,00%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
GET30 Gru 2012
-47,88%
DRE30 Mar 2013
-77,27%
BMI30 Mar 2013
-75,00%
DRE30 Cze 2013
350,00%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
CTC30 Gru 2013
15900,00%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
DRE30 Cze 2014
2,70%
IDE30 Cze 2014
0,00%
RMK30 Wrz 2014
23,79%
REG30 Gru 2014
-50,00%
DRE30 Gru 2014
50,00%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
IDE30 Gru 2015
0,00%
SME30 Mar 2016
-13,16%
KRS30 Mar 2017
-37,50%
SCO30 Wrz 2017
0,00%
SKT30 Gru 2017
7,14%
SCO30 Mar 2018
-20,00%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
BMC30 Mar 2019
907,69%
SKT30 Wrz 2019
-22,11%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
PHR30 Wrz 2020
-10,02%
SFS30 Wrz 2020
-23,08%
CCC30 Wrz 2020
77,16%
IAG30 Wrz 2020
-19,35%
VTL30 Wrz 2020
-7,74%