OPF

   Open Finance SA (OPF)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-1000,00%)   ROA (-209,67%)   ROCE (-168,47%)   
(OPF) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-06 18:23:09


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-107,33%)   
(OPF) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-06 18:23:09


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki OPF X1 = -1,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki OPF X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki OPF X3 = -1,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki OPF X4 = 0

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki OPF Z'' Score = -10,93

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -20%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki OPF to -20%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -90%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki OPF to -89,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-09-251.64 %0.27 zł17.08%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGS30 Wrz 2007
-2,00%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
REG30 Gru 2009
-10,48%
PRO30 Gru 2009
-10,48%
PRO30 Mar 2010
-38,30%
REG30 Mar 2010
-38,30%
REG30 Cze 2010
217,24%
PRO30 Cze 2010
217,24%
IRE30 Wrz 2010
-66,67%
PBG30 Cze 2013
-55,46%
PBG30 Wrz 2013
-29,25%
ALT30 Gru 2013
-6,98%
IDE30 Gru 2013
33,33%
IDE30 Gru 2014
0,00%
DRE30 Mar 2015
-16,67%
IDE30 Wrz 2015
0,00%
REG30 Mar 2016
-10,45%
IDM30 Wrz 2017
-24,29%
CLE30 Mar 2018
-31,82%
MAB30 Mar 2018
21,28%
CLE30 Cze 2018
36,67%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
CLE30 Wrz 2018
-12,20%
GRI30 Wrz 2018
-10,34%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
NXG30 Gru 2018
33,85%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
URS30 Wrz 2019
-60,28%
KBD30 Cze 2020
19,61%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
URS30 Cze 2021
-46,84%
MIR30 Wrz 2021
-23,70%
IDM30 Gru 2021
11,11%
IDM30 Mar 2022
-26,36%
IDM30 Cze 2022
-4,94%