NET

   Netia SA (NET)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (2,70%)   ROA (1,87%)   ROCE (3,48%)   
(NET) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-24 08:41:48


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-3,58%)   
(NET) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-24 08:41:48


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NET X1 = -0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NET X2 = 0,09

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NET X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NET X4 = 1,72

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NET Z'' Score = 5,33

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,33
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NET to 6,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NET to -2,16%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017-06-078.84 %0.38 zł405.32%
2016-06-148.20 %0.40 zł6294.32%
2015-06-1010.62 %0.60 zł119.46%
2014-05-267.53 %0.42 zł315.67%
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006-04-132.52 %0.13 zł81.78%
2005-04-042.42 %0.10 zł22.96%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATP30 Mar 2008
-16,52%
COG30 Mar 2009
30,43%
HTM30 Gru 2009
32,73%
ADS30 Mar 2010
8,11%
KOM30 Mar 2010
2,17%
KPD30 Wrz 2010
-5,62%
08N30 Gru 2010
31,77%
KPD30 Mar 2011
13,16%
KPD30 Cze 2011
3,29%
KPD30 Wrz 2011
-14,36%
SGN30 Wrz 2011
7,67%
KST30 Gru 2012
11,47%
LBT30 Mar 2013
-8,61%
FAM30 Wrz 2013
-25,62%
RWL30 Wrz 2013
11,90%
INF30 Gru 2013
-0,63%
MOL30 Gru 2013
-18,28%
BPH30 Gru 2013
-1,98%
BPH30 Mar 2014
-14,18%
MOL30 Mar 2014
-4,62%
YWL30 Mar 2014
-6,91%
NET30 Cze 2014
8,74%
LTS30 Cze 2014
-22,00%
ZUE30 Wrz 2014
-3,76%
SWG30 Wrz 2015
-10,21%
LBW30 Mar 2016
-10,75%
CHS30 Cze 2016
-24,59%
ACT30 Cze 2016
-55,59%
ASG30 Cze 2016
47,82%
JWC30 Cze 2016
31,22%
LBW30 Wrz 2016
4,90%
NET30 Mar 2017
-9,83%
NET30 Cze 2017
-7,51%
NET30 Wrz 2017
40,84%
CMP30 Wrz 2017
1,02%
RAF30 Wrz 2017
-10,23%
PKP30 Gru 2017
-24,50%
NET30 Cze 2018
-10,89%
RDL30 Cze 2018
3,60%
RDL30 Wrz 2018
-25,00%
U2K30 Mar 2019
-6,15%
NET30 Mar 2019
-4,52%
PUE30 Mar 2019
1,01%
NET30 Cze 2019
-7,00%
NET30 Wrz 2019
1,77%
ERG30 Gru 2019
-6,76%
NET30 Mar 2020
-3,26%
NET30 Cze 2020
16,58%