MLK

   Milkiland NV (MLK)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-210,22%)   ROA (-16,24%)   ROCE (-32,02%)   
(MLK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-24 19:05:41


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-66,29%)   
(MLK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-24 19:05:41


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MLK X1 = -0,66

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MLK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MLK X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MLK X4 = 0,02

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MLK Z'' Score = -1,57

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MLK to -6,67%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -53%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MLK to -52,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015---
2014-10-299.13 %0.29 zł19.03%
2013-10-282.43 %0.33 zł18.68%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LRK30 Mar 2005
-7,24%
LRK30 Wrz 2005
6,32%
ERG30 Cze 2007
-42,26%
CDR30 Wrz 2007
-16,90%
TVL30 Gru 2008
-39,84%
TVL30 Mar 2009
-32,10%
GET30 Cze 2009
4,00%
PRO30 Gru 2009
-10,48%
REG30 Gru 2009
-10,48%
NWR30 Mar 2010
11,18%
ECD30 Mar 2010
-11,76%
IRE30 Wrz 2010
-66,67%
TRN30 Wrz 2010
-28,33%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
BMI30 Wrz 2012
0,00%
EPD30 Wrz 2012
18,18%
IRL30 Mar 2013
-4,44%
DRE30 Mar 2013
-77,27%
DRE30 Cze 2013
350,00%
ABM30 Cze 2013
-14,00%
IRL30 Cze 2013
-4,57%
MTL30 Cze 2013
-13,45%
SNT30 Wrz 2013
43,57%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
IDE30 Gru 2015
0,00%
APL30 Gru 2015
-4,35%
PMA30 Gru 2015
-2,21%
APL30 Mar 2016
0,00%
APL30 Cze 2016
0,00%
BKM30 Cze 2016
13,88%
SME30 Cze 2016
-2,27%
BKM30 Wrz 2016
-7,77%
CLE30 Gru 2016
-5,08%
SCO30 Wrz 2017
0,00%
SCO30 Gru 2017
-42,86%
SKT30 Gru 2017
7,14%
SCO30 Mar 2018
-20,00%
SCO30 Cze 2018
-37,50%
MLK30 Gru 2018
133,33%
MLK30 Mar 2019
-18,37%