KSW

   Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (14,22%)   ROA (9,86%)   ROCE (17,05%)   
(KSW) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 12:01:55


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (48,65%)   
(KSW) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 12:01:55


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KSW X1 = 0,49

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KSW X2 = 1,05

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KSW X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KSW X4 = 4,78

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KSW Z'' Score = 15,68

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KSW to -7,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KSW to -14,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-09-144.83 %2.80 zł59.53%
2019-07-175.69 %2.56 zł58.99%
2018-07-182.10 %1.33 zł74.07%
2017-07-193.55 %2.38 zł50.85%
2016-07-203.20 %2.08 zł51.28%
2015-07-224.27 %2.64 zł50.64%
2014-07-223.55 %2.34 zł50.41%
2013-08-140.26 %0.11 zł74.08%
2012-07-263.75 %0.98 zł75.16%
2011-08-241.12 %0.88 zł50.47%
2010-08-243.58 %3.11 zł50.08%
2009-09-154.76 %3.00 zł50.68%
2008-08-191.59 %0.73 zł49.18%
2007-08-283.26 %1.72 zł99.91%
2006-09-127.27 %4.65 zł231.55%
2005-09-266.35 %2.00 zł68.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IFR30 Cze 2008
-30,48%
NVA30 Cze 2009
39,43%
SUW30 Mar 2010
-11,88%
MNC30 Mar 2010
-2,36%
ABS30 Cze 2010
15,21%
STP30 Gru 2010
-1,22%
STP30 Mar 2011
30,62%
SON 30 Gru 2011
57,36%
SON30 Wrz 2012
-4,84%
SON30 Gru 2012
18,13%
FTE30 Mar 2013
33,94%
PLA30 Gru 2013
-1,27%
ENP30 Mar 2014
-3,74%
BRG30 Cze 2014
-17,83%
KRK30 Wrz 2014
-10,19%
LEN30 Wrz 2014
3,75%
BSC30 Gru 2014
14,48%
ZAP30 Mar 2015
12,24%
NVT30 Mar 2015
12,20%
KRK30 Gru 2015
-5,86%
KSW30 Gru 2015
18,43%
LEN30 Gru 2016
13,64%
BSC30 Gru 2016
7,99%
LEN30 Mar 2017
-1,18%
BSC30 Wrz 2017
12,06%
KRK30 Gru 2017
3,85%
MON30 Gru 2017
4,82%
SON30 Gru 2018
8,06%
MPH30 Cze 2019
-4,78%
KSW30 Gru 2019
-2,46%
KSW30 Cze 2020
-12,25%