ABM

   ABM Solid SA (ABM)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-6,71%)   ROCE (-3,96%)   
(ABM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-06-02 12:08:16


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-310,84%)   
(ABM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-06-02 12:08:16


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABM X1 = -3,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABM X3 = -0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABM X4 = 0

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABM Z'' Score = -17,79

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABM to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -80%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABM to -80%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Wrz 2005
0,00%
PLA30 Wrz 2005
43,45%
KRS30 Cze 2006
17,89%
PBF30 Gru 2008
-48,65%
PBF30 Mar 2009
47,37%
MON30 Mar 2009
13,39%
JAG30 Gru 2010
-36,00%
DSS30 Mar 2011
-4,44%
ABM30 Cze 2011
-64,78%
ABM30 Wrz 2011
-41,78%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
NCT30 Gru 2011
2,38%
NCT 30 Mar 2012
18,60%
PRO30 Mar 2012
-36,36%
REG30 Mar 2012
-45,45%
WES30 Cze 2012
16,30%
NCT30 Cze 2012
-27,45%
MIP30 Cze 2012
-11,54%
MIP30 Wrz 2012
23,91%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
PXM30 Gru 2012
-40,32%
MEX30 Gru 2012
-49,79%
BDL30 Gru 2012
-48,28%
MEX30 Mar 2013
12,71%
MIP30 Mar 2013
167,47%
MSW30 Mar 2013
-26,75%
MSW30 Cze 2013
-42,83%
MSW 30 Wrz 2013
30,75%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
MSW30 Gru 2013
28,54%
PMP30 Gru 2013
-21,67%
URS30 Gru 2013
4,22%
FOT30 Mar 2014
-6,08%
FOT30 Cze 2014
-31,65%
MIR30 Cze 2014
-39,81%
PMA30 Wrz 2014
-14,29%
PXM30 Wrz 2014
-22,22%
PMA30 Gru 2014
59,26%
PXM30 Mar 2015
14,29%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
ALM30 Gru 2015
-8,47%
ALM30 Mar 2016
-10,17%
ALM30 Cze 2016
-64,86%
ZRE30 Wrz 2016
-12,50%
PCG30 Wrz 2016
0,00%
PCG30 Gru 2016
128,57%
HRP30 Gru 2016
32,61%
PCG30 Mar 2017
0,00%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
HRP30 Wrz 2017
-26,00%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
ACT30 Gru 2017
3,26%
SWD30 Gru 2017
56,63%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
ACT30 Mar 2018
0,32%
KBD30 Mar 2018
-21,88%
HRP30 Mar 2018
-38,75%
PBG30 Cze 2018
25,00%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
IDM30 Gru 2018
22,64%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
ACT30 Gru 2018
22,18%
ABM30 Mar 2019
-31,25%
PBG30 Mar 2019
-36,36%
ZST30 Mar 2019
796,55%
ITM30 Wrz 2019
-25,76%
4FM30 Gru 2019
-27,20%