LTS

   Grupa Lotos SA (LTS)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(LTS) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(LTS) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

    Niestabilność przychodów:
(LTS) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(LTS) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(LTS) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(LTS) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(LTS) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

    Kapitał własny:
(LTS) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(LTS) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-08-10 23:30:07

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LTS X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LTS X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LTS X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LTS X4 = 0,88

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LTS Z'' Score = 5,97

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,97
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LTS to -17,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -50%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LTS to -49,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-09-103.43 %3.00 zł34.94%
2018-09-101.43 %1.00 zł11.06%
2017-09-101.73 %1.00 zł18.21%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-06-050.73 %0.36 zł6.04%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WST30 Wrz 2006
11,54%
COG30 Mar 2009
30,43%
RWL30 Cze 2009
8,19%
RWL30 Wrz 2009
2,94%
KOM30 Wrz 2009
-17,51%
BPM30 Gru 2009
19,05%
HTM30 Gru 2009
32,73%
ORB30 Gru 2009
-14,01%
ORB30 Mar 2010
-4,15%
ADS30 Mar 2010
8,11%
KOM30 Mar 2010
2,17%
ORB30 Cze 2010
13,51%
KPD30 Wrz 2010
-5,62%
KPD30 Gru 2010
-4,82%
RAF30 Cze 2011
-12,22%
TFO 30 Mar 2012
-26,48%
KST30 Gru 2012
11,47%
KST30 Mar 2013
1,59%
INF30 Gru 2013
-0,63%
INF30 Mar 2014
0,85%
BPH30 Mar 2014
-14,18%
K2I30 Mar 2014
18,61%
DPL30 Mar 2014
-17,44%
INF30 Cze 2014
-4,01%
NET30 Cze 2014
8,74%
ZUE30 Cze 2014
-21,58%
ZUE30 Wrz 2014
-3,76%
NET30 Wrz 2014
0,18%
SWG30 Mar 2015
-19,87%
SNX30 Gru 2015
-5,85%
SGN30 Gru 2015
26,47%
LBW30 Mar 2016
-10,75%
ASG30 Cze 2016
47,82%
NET30 Cze 2016
17,31%
NET30 Wrz 2016
-5,74%
SGN30 Wrz 2016
-0,41%
NET30 Gru 2016
-0,43%
CMP30 Gru 2016
27,12%
CMP30 Mar 2017
-16,85%
AUG30 Mar 2017
-4,04%
AUG30 Cze 2017
-1,05%
RDL30 Gru 2017
1,95%
BIO30 Mar 2018
16,36%
OTM30 Mar 2018
-32,76%
RAF30 Gru 2018
21,70%
ERG30 Mar 2019
9,27%
MZA30 Mar 2019
2,84%
LTS30 Mar 2020
6,79%