SKT

   SKOTAN SA (SKT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,27 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Paliwa
dane finansowe za: III kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 31 Maj 2020
siła relatywna: 81,60% (2,00)
siła relatywna WIG: -1,18%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Paliwa3,78%2,19%2,46%1,29%1,50-36,16%
WIG6,54%2,98%4,97%2,96%0,839,79%
SKT0,00%-62,69%-79,71%-93,18%0,67-272,80%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SKT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SKT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SKT) - rozwodnienie kapitału
(SKT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SKT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SKT X1 = -2,73

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SKT X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SKT X3 = -0,9

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SKT X4 = 3,66

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SKT Z'' Score = -16,82

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 82%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SKT to 81,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SKT to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002---
2001---
2000-06-0627.56 %3.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Gru 2004
-99,08%
PRC30 Gru 2004
-92,94%
PRC30 Mar 2005
-21,84%
STX30 Cze 2005
-6,18%
PRC30 Cze 2006
9,76%
PGM30 Cze 2006
7,53%
KBD30 Wrz 2006
0,87%
CDR30 Mar 2007
49,09%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
ERG30 Cze 2007
-42,26%
KMP30 Cze 2007
12,95%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
TVL30 Mar 2009
-32,10%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
SFS30 Gru 2009
26,64%
TVL30 Mar 2010
-2,56%
GET30 Mar 2010
-5,32%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
HRP30 Cze 2011
-26,87%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
GET30 Cze 2012
-1,41%
EPD30 Wrz 2012
18,18%
BMI30 Wrz 2012
0,00%
PGM30 Gru 2012
-7,69%
PGM30 Mar 2013
-16,67%
ENE30 Mar 2013
4,72%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
SNT30 Wrz 2013
43,57%
SLV30 Gru 2013
78,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
IDE30 Cze 2014
0,00%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
REG30 Gru 2014
-50,00%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
PCG30 Cze 2016
0,00%
SME30 Cze 2016
-2,27%
FOT30 Gru 2016
15,91%
IPO30 Mar 2017
-3,87%
SCO30 Wrz 2017
0,00%
SCO30 Mar 2018
-20,00%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
SKT30 Wrz 2018
89,19%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
MBW30 Wrz 2018
-44,88%
SKT30 Gru 2018
22,86%
GRI30 Mar 2019
1,89%
IPO30 Mar 2019
-1,15%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
SKT30 Wrz 2019
-22,11%
SFS30 Wrz 2019
-26,25%