MNI

   MNI SA (MNI)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,03 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Telekomunikacja
dane finansowe za: IV kwartał 2017
aktualizacja wskaźników: 16 Cze 2019
siła relatywna: 0,00% (36,12)
siła relatywna WIG: -0,83%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Telekomunikacja-0,20%-0,12%3,43%-0,37%0,37-13,68%
WIG6,92%2,99%5,17%3,42%0,8810,35%
MNI-40,41%-15,69%-617,60%-479,76%0,036,80%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MNI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MNI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MNI) - rozwodnienie kapitału
(MNI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MNI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MNI X1 = 0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MNI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MNI X3 = -0,3

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MNI X4 = 0,02

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MNI Z'' Score = 1,7

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,7
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MNI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MNI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015-09-2812.00 %0.12 zł-70.65%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OIL30 Mar 2011
3,62%
OIL30 Cze 2011
-62,42%
BGZ30 Cze 2011
-32,39%
OIL30 Wrz 2011
-26,25%
IDM 30 Cze 2012
-86,67%
EFH30 Gru 2012
144,44%
GTC 30 Mar 2013
7,19%
GTC30 Wrz 2014
-5,93%
CLE30 Gru 2014
-1,56%
RNK30 Mar 2015
12,55%
OPG30 Gru 2015
-25,58%
OPG30 Mar 2016
7,81%
IIA30 Mar 2016
3,38%
IIA30 Cze 2016
0,54%
BPH30 Cze 2016
-0,06%
IDG30 Wrz 2016
-58,28%
IDG30 Wrz 2017
-21,74%
RBC30 Wrz 2017
-10,26%
MNI30 Gru 2017
-25,00%
PBF30 Gru 2017
16,36%
IQP30 Mar 2018
2,86%
BMC30 Cze 2018
34,62%
  informacje o spółce
MNI SA jest to spółka z branży telekomunikacyjnej. Dawniej nazywała się Szeptel SA i była jednym z pierwszych w Polsce operatorów telefonii. Swoją działalność spółka prowadziła głównie na terenie Łomży i okolic. Prawdziwy rozkwit dla spółki rozpoczął się, gdy uzyskała koncesję na stworzenie sieci telekomunikacyjnej. Oznaczało to możliwość wyjścia poza dotychczasowy rejon działalności i rozbudowy istniejącej sieci na całą Polskę (a nawet poza nią). Aktualnie spółka zajmuje się również dostarczaniem szerokopasmowego internetu. Głównymi klientami są duże firmy internetowe, telekomunikacyjne i z branży mediów. MNI SA oferuje również usługi głosowej telefonii nie tylko na terenie Polski, ale również poza nią. Spółka dysponuje ogromną liczbą (kilku tysięcy kilometrów) sieci telefonicznej, w której skład wchodzą również łącza światłowodowe o przepustowości wielokrotnie większej od standardowych łączy naziemnych. Spółka jest znana z kilku przejęć innych firm, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Do Grupy kapitałowej MNI dołączyli między innymi "telefonia Pilicka", "Legion Polska" czy też "Petroltel". Strategia biznesowa spółki zakłada dalsze przejęcia i rozwój istniejącej już sieci połączeń. Spółka istnieje już od 1992 roku, a na giełdzie pojawiła się już po 5 latach działalności w październiku 1997 roku. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej MNI SA poza spółkami z branży medialnej, wchodzą również spółki zajmujące się telefonią komórkową, a nawet turystyką.